Залізний Гаррі – професійний інструментарій для монтажу та обслуговування кабельних систем!


Бренди
NetAlly AIRCHECK-G2 - анализатор Wi-Fi сети AIRCHECK G2

Артикул: AIRCHECK-G2

 • поддержка наиболее распространенных стандартов Wi-Fi (включая 802.11ax);
 • функция автоматического тестирования с помощью одной кнопки: получение оценки "прошел / не прошел", индикация качества сети Wi-Fi и выявление распространенных проблем;
 • проведение обследования Wi-Fi сети, отображение тепловых карт ключевых показателей производительности;
 • получение информации о всех Wi-Fi сетях, точках доступа, клиентских устройствах;
 • определение перегруженности сетей или каналов;
 • тестирование производительности Wi-Fi сети (iPerf v3.1 и выше);
 • тестирование роуминга в Wi-Fi сети;
 • поддержка авторизации через "Captive Portal";
 • идентификация помех в каналах, на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц;
 • классификация не Wi-Fi устройств вносящих помехи;
 • анализ перекрывающихся каналов;
 • определение качественных параметров подключения к точке доступа;
 • контроль несанкционированных точек доступа с помощью ACL классификатора;
 • поиск несанкционированных точек доступа;
 • возможность тестирования медной Ethernet линии (PoE, DHCP, DNS, шлюз, VLAN, CDP/LLDP/EDP);
 • синхронизация с облачной службой Link-Live для хранения и совместной работы с результатами измерений;
 • автоматическая отправка отчетов на email пользователя;
 • возможность сохранения сессии в PCAP;
 • возможность создания разных пользовательских профилей.

Tempo AirScout LIVE PRO - аналізатор WiFi мережі з аналізатором спектру

Артикул: GT-ALP330

 • аналіз спектру
 • аналіз використання та перевантаженості каналів
 • ідентифікація перешкод у каналах, у діапазонах 2,4 ГГц та 5 ГГц
 • пошук не Wi-Fi пристроїв, що вносять перешкоди
 • Zigbee (802.15.4) оптимізація
 • аналіз рівня сигналу користувача та точки доступу
 • визначення MAC-адреси та ідентифікація клієнтського пристрою
 • визначення впливу на WLAN
 • зберігання результатів вимірювання у хмарі

Ціна: 100 865.05 грн.

Tempo AirScout GigaCheck - аналізатор продуктивності WiFi мережі

Артикул: GT-AGC350

 • тестування швидкості маршрутизації до 1,3 Гбіт/сек
 • визначення рівня сигналу, шуму, співвідношення сигнал/шум (SNR)
 • тестування швидкості передачі та прийому Ookla®
 • визначення максимально можливої пропускної спроможності WiFi мережі
 • Upload/Download Ping тестування бездротової мережі
 • тестування швидкості (Upload/Download) проводового Ethernet до 1 Гбіт/сек
 • Ethernet Ping
 • управління з пристрою (OC Android)
 • можливість зберігання результатів вимірювання у хмарі

Ціна: 79 630.38 грн.

Tempo CLDSA - опция облачного хранилища для AirScout

Артикул: GT-CLDSA

Ціна: 19 135.49 грн.

Tempo AGC350 - опція побудови теплової картки для аналізатора WiFi мережі AirScout Gigacheck

Артикул: TE-AGC-HMP

 • побудова теплової карти якості сервісу (SLA),
 • побудова теплової карти пропускної спроможності для передачі сигналів Web Browsing, Стандартне відео, HD відео, 4k відео
 • вимірювання пропускної спроможності Upload/Download
 • вимірювання часу відгуку (Ping)
 • вимірювання рівня сигналу, шуму та співвідношення сигнал/шум
 • визначення фізичної швидкості передачі даних

Ціна: 15 181.93 грн.

Tempo AirScout Residental ASK302 - аналізатор WiFi мережі з двома віддаленими клієнтами та опцією Live Pro

Артикул: TE-ASK302-LP

 • планування, інсталяція та діагностика мережі за один виїзд до абонента;
 • оцінка покриття мережі; виявлення частини приміщення з недостатнім покриттям;
 • оцінка пропускної здатності мережі в кожній із точок покриття QoE ( 802.11);
 • визначення оптимального положення точок доступу для досягнення максимально рівномірного покриття;
 • рекомендації щодо розміщення WiFi повторювачів або додаткових точок доступу;
 • аналіз спектра;
 • аналіз використання та перевантаженості каналів;
 • аналіз роботи мережі в Online режимі (пошук пристроїв, які споживають найбільше трафіку, або трафік певного типу);
 • ідентифікація перешкод у каналах, у діапазонах 2,4 ГГц та 5 ГГц;
 • пошук не Wi-Fi пристроїв, що вносять перешкоди;
 • Zigbee (802.15.4) оптимізація;
 • аналіз рівня сигналу користувача та точки доступу;
 • визначення MAC-адреси та ідентифікація клієнтського пристрою;
 • визначення впливу на WLAN;
 • зберігання результатів вимірювання у хмарі (опція);
 • друк звіту про виміри

Ціна: 252 415.56 грн.

Tempo AirScout Residental ASK304 - анализатор WiFi сети с 4-мя удаленными клиентами и опцией Live Pro

Артикул: TE-ASK304-LP

 • планирование, инсталляция и диагностика сети за один выезд к абоненту;
 • оценка покрытия сети, выявление части помещения с недостаточным покрытием;
 • оценка пропускной способности сети в каждой из точек покрытия QoE ( 802.11);
 • определение оптимального положение точек доступа для достижения максимально равномерного покрытия;
 • рекомендации по размещению WiFi повторителей или дополнительных точек доступа;
 • анализ спектра;
 • анализ использования и перегруженности каналов; 
 • анализ работы сети в Online режиме (поиск устройств, потребляющих наибольше трафика, или трафик определенного типа);
 • идентификация помех в каналах, в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц;
 • поиск не Wi-Fi устройств, вносящих помехи;
 • Zigbee (802.15.4) оптимизация;
 • анализ уровня сигнала пользователя и точки доступа;
 • определение MAC-адреса и идентификация клиентского устройства;
 • определение влияния на каналы WLAN;
 • хранение результатов измерения в облаке (опция);
 • печать отчета об измерениях

Ціна: 328 140.28 грн.

Tempo AirScout Residental ASK306 - анализатор WiFi сети с 6-ю удаленными клиентами и опцией Live Pro

Артикул: TE-ASK306-LP

 • планирование, инсталляция и диагностика сети за один выезд к абоненту;
 • оценка покрытия сети, выявление части помещения с недостаточным покрытием;
 • оценка пропускной способности сети в каждой из точек покрытия QoE ( 802.11);
 • определение оптимального положение точек доступа для достижения максимально равномерного покрытия;
 • рекомендации по размещению WiFi повторителей или дополнительных точек доступа;
 • анализ спектра;
 • анализ использования и перегруженности каналов; 
 • анализ работы сети в Online режиме (поиск устройств, потребляющих наибольше трафика, или трафик определенного типа);
 • идентификация помех в каналах, в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц;
 • поиск не Wi-Fi устройств, вносящих помехи;
 • Zigbee (802.15.4) оптимизация;
 • анализ уровня сигнала пользователя и точки доступа;
 • определение MAC-адреса и идентификация клиентского устройства;
 • определение влияния на каналы WLAN;
 • хранение результатов измерения в облаке (опция);
 • печать отчета об измерениях

Ціна: 378 623.11 грн.

NetAlly AirMagnet Survey Pro (вкл. Planner) - ПО для проектирования, обследования и диагностики WiFi сети

Артикул: AM/A4018G

 • планирование и проектирование сетей WLAN (802.11a / b / g / n / ac / ax) без необходимости физического развертывания каких-либо точек доступа (AP);
 • поддержка многоэтажных планировок;
 • обследование внутриобьектовых и внешних сетей стандартов 802.11a/b/g/n/ac/ax с использованием GPS и интеграции с Google® Earth;
 • создание тепловых карт, обеспечивающих полную видимость покрытия WLAN, шума, SNR, помех, пропускной способности, скорости передачи данных в восходящем и нисходящем каналах, повторных попыток, потерь, MOS и т. д.
 • встроенное средство проверки готовности и оптимизации Wi-Fi сети под голосовую связь (VoFi);
 • квалификация WiFi (отображение в численном и графическом (тепловые карты) виде результата "Прошел/Не прошел" для параметров WiFi сети, исходя из результатов проведенных измерений и заданных ограничений);
 • формирование профессиональных настраиваемых русскоязычных отчетов об измерениях (в том числе по стандарту PCI DSS), включающих табличные и графические данные, а также комментарии по их применению

Ціна: Надається за запитом

NetAlly TEST-ACC-10PK - набор из десяти тестовых модулей (iPerf server) для приборов NetAlly

Артикул: TEST-ACC-10PK

 • назначение: тестирование производительности Wi-Fi сети по средствам запуска iPerf сервера v3.1.2
 • совместимость с приборами: AIRCHECK-G2, LinkRunner G2, EtherScope nXG, OneTouch AT G2, программные продукты AirMagnet
 • количество тестовых модулей в комплекте: 10 шт.

Ціна: Надається за запитом

NetAlly AM/A4012G - программное обеспечение AirMagnet Planner

Артикул: AM/A4012G

 • планирование и проектирование сетей WLAN (802.11a / b / g / n / ac / ax) без необходимости физического развертывания каких-либо точек доступа (AP);
 • моделирования потерь мощности сигнала в элементах конструкции здания и других препятствиях распространению сигнала;
 • моделирование работы сети с использованием антенн с различными диаграммами направленности и оценка влияния характеристик антенн на работу WLAN (БЛВС);
 • оптимизация количества точек доступа 802.11, их характеристик и точек размещения для обеспечения оптимального покрытия и производительности сети;
 • оценка ожидаемой пропускной способности WLAN (БЛВС) в каждой точке карты сети;
 • возможность импортирования чертежей (САПР) в различных форматах с указаниями характеристик материалов конструкции;
 • интеграция с Cisco WCS;
 • оценка бюджета развертывания WiFi сети;
 • планирование стратегии миграции по мере появления новых пользователей или технологий.

Ціна: Надається за запитом

Скачать сравнительную таблицу WiFi анализаторов

Анализаторы WiFi сетей – это приборы, программное обеспечение или стационарные программно-аппаратные комплексы, которые используются для анализа и устранения неполадок, возникающих в работе беспроводных Wi-Fi сетей стандартов 802.11 a/b/g/n/ac.
 
Анализатор WiFi сканирует радиоэфир, обнаруживая все доступные беспроводные сети, точки доступа, Wi-Fi клиентов и выдаёт по ним подробную информацию, включая: название сетей, типы шифрования, данные об уровнях сигнала, уровнях помех в каналах, определение несанкционированных подключений и другую полезную информацию.
 
Применение анализатора WiFi на этапе развертывания беспроводной сети позволит быстро оценить уровень радиопомех и выбрать оптимальное расположение точек доступа для обеспечения наилучшей зоны покрытия. При появлении сбоев в работе Wi-Fi сети анализатор радиочастотного спектра поможет быстро выявить и локализовать источники помех. 
Залізний Гаррі
вул. Старосільська 1У, 2 під'їзд, 2 поверх 02125 Київ
+38 044 503-08-48 +38 044 503-08-45 info@iron-harry.ua от 100 грн. Залізний Гаррі